Blad op papier

Sinds september 2017 wordt ons bewonersblad digitaal verstrekt. Natuurlijk is dit een duurzamere manier om het blad te verspreiden dan per post.

We begrijpen wel dat dit niet voor iedereen de ideale manier is om het blad door te nemen. Om die reden willen we onze huurders de optie bieden het blad, op aanvraag, weer op papier te ontvangen in de toekomst. Via deze pagina kunt u zich hiervoor inschrijven.

Als u het blad al op papier ontving in september, hoeft u niets te doen om dit zo te houden. De volgende editie ontvangt u dan automatisch ook weer op papier.

Enkel wanneer u de editie in september digitaal ontving en het blad in de toekomst toch liever weer per post toegestuurd krijgt, vult u onderstaand formulier in.

Via dit formulier kunt u zich inschrijven om het Bewonersblad dat digitaal wordt verspreid op papier te ontvangen.

Bewonersblad op papier aanvragen