Huurverhoging 2020

De meeste producten en diensten worden elk jaar een beetje duurder. Dit geldt ook voor sociale huurwoningen. Woningcorporaties mogen volgens de landelijke regels elk jaar een huurverhoging doorvoeren om deze stijging op te vangen. Landelijk is de hoogte - volgens het sociaal huurakkoord - vastgesteld op maximaal 2,6% en daarmee gelijk aan inflatie. De huurverhoging wordt berekend over uw netto huurprijs. WoonGoed 2-Duizend vindt het belangrijk dat sociale huurwoningen betaalbaar blijven. In overleg met huurdersbelangenvereniging (HBV) BRES is daarom de maximale huurverhoging dit jaar vastgesteld op 2%. Minder dus dan de landelijke richtlijn.

 

Waarop baseren wij de aanpassing van uw huurprijs?

Óf en hoeveel de huurprijs van uw woning stijgt, is onder andere afhankelijk van de bestaande huurprijs en de streefhuur die wij voor uw woning hebben vastgesteld. Met andere woorden:

  • Is de huurprijs passend voor uw type woning? Dan voeren we geen of een lagere huurverhoging door.
  • Is de huurprijs van uw woning aan de lage kant? Dan is de huurverhoging maximaal 2,0%.

U krijgt bij deze brief een voorstel voor de aanpassing van uw huurprijs.

 

Hoeveel stijgt de EPV?

Een aantal woningen van WoonGoed 2-Duizend zijn nul-op-de-meterwoningen. Deze woningen betalen een EnergiePrestatieVergoeding (EPV). De verhoging van de EPV is door de overheid vastgesteld op het inflatieniveau (2,6%). De verhoging van de EPV ziet u tevens terug op uw persoonlijke voorstel tot aanpassing huurprijs.

 

Hoeveel stijgen de huurprijzen van de parkeergelegenheden?

De huurverhoging voor parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garageboxen) is vastgesteld op maximaal 2,6%. Bij huurders van parkeergelegenheden die eigenlijk al bij aanvang van de huurovereenkomst BTW over de huurprijs hadden moeten betalen, is een verhoging van 4,1% gerekend. Dit bestaat uit 2,6% basisverhoging en 1,5% extra voor de compensatie van de BTW die in 2019 uit de netto huur is gehaald.

Enkele huurders krijgen geen verhoging (0%) omdat de huidige huur van de parkeergelegenheid al boven de streefhuur ligt. De betreffende huurders ontvangen daar wel een huuraanzegging van.

 

Krijgt u nu geen huurtoeslag en is uw huur onder de € 737,14?

Vanaf 1 januari 2020 zijn de maximale inkomensgrenzen voor de berekening van huurtoeslag vervallen. Ontvangt u nu geen huurtoeslag en betaalt u nu een huurprijs onder € 737,14, dan komt u in 2020 wellicht voor huurtoeslag in aanmerking. Op de site van de Belastingdienst, www.toeslagen.nl, kunt u berekenen of u in 2020 recht heeft op huurtoeslag.  

 

Maatwerk wanneer u relatief te duur woont

In het Sociaal Huurakkoord zijn ook afspraken gemaakt over maatwerk voor huurders die relatief te duur wonen. In die situatie heeft u als huurder 2 mogelijkheden, namelijk huurbevriezing en huurverlaging. Lees meer over huurbevriezing en huurverlaging.

 

Bezwaar maken tegen de huurverhoging van uw woning?

Wanneer u het niet eens bent met de huuraanzegging, dan kunt u bezwaar aantekenen bij WoonGoed 2-Duizend. Dit doet u met behulp van het bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie. Hierin legt u uit waarom u bezwaar maakt tegen de huurverhoging. U dient dit bezwaarschrift vóór 1 juli 2020 bij ons in.

Wanneer we het vervolgens niet eens worden over de huurverhoging, dan zijn wij verplicht hiermee naar de Huurcommissie te stappen. Zij doen vervolgens onafhankelijk uitspraak over de situatie.

Voor meer informatie over de bezwaarprocedure kunt u de website van de Huurcommissie raadplegen.