Huurverhoging 2019 - 2020

De meeste producten en diensten worden elk jaar een beetje duurder. Dit geldt ook voor sociale huurwoningen. Woningcorporaties mogen volgens de landelijke regels elk jaar een huurverhoging doorvoeren. De hoogte is - volgens het sociaal huurakkoord - vastgesteld op maximaal 1,6% en daarmee gelijk aan inflatie. De huurverhoging wordt berekend over uw netto huurprijs. WoonGoed 2-Duizend vindt het belangrijk dat sociale huurwoningen betaalbaar blijven. Daarom is de maximale huurverhoging dit jaar vastgesteld op 1,1%. Minder dus dan de landelijke richtlijn. De HuurdersBelangenVereniging (HBV) BRES heeft een positief advies uitgegeven op de voorgestelde huurverhoging. 

Hoeveel stijgen de huurprijzen?

Óf en hoeveel de huurprijs van uw woning stijgt, is onder andere afhankelijk van de bestaande huurprijs en de maximale huurprijs. Met andere woorden: is de huurprijs passend voor uw type woning, dan voeren we geen of een lage huurverhoging door. Is de huurprijs van uw woning aan de lage kant, dan is de huurverhoging iets hoger. 

Voor ongeveer 500 woningen blijft de huurprijs gelijk, bij 100 tot 200 woningen is de huurverhoging lager dan 1,1% en de overige ongeveer 3500 tot 4000 woningen krijgen een huurverhoging van 1,1%. 

De huuraanzegging is een brief waarin uw nieuwe huurprijs wordt medegedeeld. Deze brief ontvangt u vóór 1 mei. De huurverhoging wordt berekend over de kale huur van de woning (dus zonder servicekosten).

Bezwaar maken

Wanneer u het niet eens bent met de huuraanzegging, dan kunt u bezwaar aantekenen bij WoonGoed 2-Duizend. Dit doet u met behulp van de “Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging” van de Huurcommissie. Hierin legt u uit waarom u bezwaar maakt tegen de huurverhoging. U dient dit bezwaarschrift vóór 1 juli 2019 bij ons in.

Wanneer we het vervolgens niet eens worden over de huurverhoging, dan zijn wij verplicht hiermee naar de Huurcommissie te stappen. Zij doen vervolgens onafhankelijk uitspraak over de situatie.

Voor meer informatie over de bezwaarprocedure kunt u de website van de Huurcommissie raadplegen.