Huur opzeggen

U kunt uw huur enkel opzeggen via de volledig ingevulde verklaring huuropzegging. Dit formulier kunt u downloaden en per post of per mail bij ons indienen. Let op: Er geldt altijd een (wettelijke) opzegtermijn van ten minste één maand.

Gedeeltelijke huuropzegging

Wanneer u samen een woning van ons huurt, waarbij u beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van de huur (hoofdhuurder en medehuurder), en één van beide verhuist, dient u een gedeeltelijke huuropzegging in. Hierbij blijft dus één van u woonachtig op het huidige adres en vertrekt de ander. Wanneer u een gedeeltelijke huuropzegging aan ons doorgeeft, wordt de vertrekkende huurder van het contract gehaald. Hij of zij is dan dus niet meer aansprakelijk voor de betaling van de huur. Een gedeeltelijke huuropzegging doorgeven kan via deze Verklaring Gedeeltelijke Huuropzegging.

Opzeggen voor iemand anders of opzeggen bij overlijden

Wanneer u officieel door een van onze huurders gemachtigd bent de huur op te zeggen, dient u beide pagina's van het formulier in te vullen. We hebben naast de gegevens van de betreffende huurder dan ook uw gegevens nodig om contact met u op te kunnen nemen om de opzegging af te handelen.

Overlijden
Bij het overlijden van de huurder kan de huur opgezegd worden door een officieel gemachtigd persoon. Hierbij hebben we, in alle gevallen, een overlijdensakte van de hoofdhuurder nodig om de huuropzegging in behandeling te kunnen nemen. Het is belangrijk dat beide pagina's van het huuropzeggingsformulier volledig ingevuld worden en u dit met de overlijdensakte bij ons indient.

WoonGoed 2-Duizend kan u bij opzegging om een zogenaamde "Verklaring van erfrecht" van de notaris vragen. Met dit document kunt u bewijzen dat u de juridische erfgenaam bent. Dit document hoeft u enkel aan te leveren wanneer wij u daar uitdrukkelijk om vragen. 

Enkel volledig ingevulde formulieren met alle benodigde bijlages kunnen in behandeling genomen worden.

Vooropname

Nadat u uw huur opzegt vindt er zo snel mogelijk een vooropname plaats. Hierbij komt een medewerker van WoonGoed 2-Duizend bij u langs om de woning met u na te kijken. Samen wordt besproken hoe de woning achtergelaten dient te worden wanneer u verhuist. Alle zaken die eventueel aangepast of hersteld moeten worden, worden genoteerd in het opnamerapport. In principe bent u zelf verantwoordelijk voor deze aanpassingen of herstellingen. Mocht u deze werkzaamheden toch door ons uit willen laten voeren, dan kunt u een indicatie van de bijkomende kosten terugvinden in het opnamerapport. Dit rapport wordt door beide partijen getekend. Het is dus een bindend document. Zo kunt u altijd precies teruglezen wat er nog aan de woning gedaan moet worden voordat u verhuist.

Opleverstaat

Bij de bevestiging van de opzegging van uw huur ontvangt u ook een overzicht van de opleveringseisen. Klik hier om deze opleverstaat alvast te bekijken.

Eindopname

Wanneer de opzegtermijn verstreken is en u de sleutels van de woning inlevert, vindt de eindopname plaats. Een van onze medewerkers komt bij u langs om samen met u de woning te doorlopen en de bij de vooropname genoteerde zaken te bekijken. Indien aanpassingen uit het vooropnamerapport niet door u uitgevoerd zijn, zullen wij deze uitvoeren. In dit geval gelden de in het vooropnamerapport vastgelegde bijkomende kosten.

Overnames

U bent vrij zaken zoals vloerbedekking, gordijnen of meubilair als overname aan te bieden aan de volgende huurder. Samen dient u tot een overeenkomst te komen en het overnameformulier (dat u bij de vooropname ontvangt) in te vullen. WoonGoed 2-Duizend heeft dit formulier nodig als bewijs van uw onderlinge afspraken.

Eindafrekening

Binnen 14 dagen na de eindopname ontvangt u de eindafrekening van ons. Eventuele huurachterstanden, verwijder-, herstel- of vernieuwingskosten die u dient te voldoen vindt u hierin terug. Uiteraard worden eventuele bedragen die u nog tegoed heeft van WoonGoed 2-Duizend verrekend. De servicekosten worden in een later stadium, tegelijk met onze jaarlijkse verrekening afgehandeld.