Huurdersbelangen

Onder het motto van Huurdersbelangenvereniging (HBV) Bres: "Samen staan we sterk" nodigen wij u uit om lid te worden van de HBV. Op deze manier kunt u meepraten over zaken die u belangrijk vindt in uw buurt en woonomgeving. De HBV kan uw belangen behartigen en vervolgens samen met WoonGoed 2-Duizend goede afspraken maken.
 
Wie is HBV BRES?
In 2008 zijn de drie huurdersbelangenverenigingen binnen het werkgebied van WoonGoed 2-Duizend gefuseerd naar één huurdersbelangenvereniging: de HBV BRES (Beesel, Reuver, Echt, Swalmen).
 

Wie zit in het bestuur?

Voorzitter en penningmeester Hans Hendriks
Secretaris Corrie Saam
Bestuurslid Jos Haasen
Bestuurslid Baer Geerlings

 

Contactinformatie HBV BRES

Nopperhof 6
6071WB Swalmen

06 32057383 (voorzitter Hans Hendriks)

info@hbvbres.nl

De Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke, onpartijdige commissie voor zowel huurders als verhuurders. Bij een geschil met WoonGoed 2-Duizend kunt u hen inschakelen. De Huurcommissie valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een uitspraak van De Huurcommissie is bindend.

Voor meer informatie: www.huurcommissie.nl