Huurverhoging 2018 - 2019

Landelijk stijgen de huurprijzen jaarlijks, per 1 juli, met minimaal het inflatiepercentage.

Dit jaar mogen de huurprijzen wettelijk verhoogd worden met 3,9 procent. Daar bovenop is ook dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging toegestaan. Wij vinden het echter belangrijk dat onze sociale huurwoningen betaalbaar blijven en kiezen ervoor de huur enkel te verhogen met het inflatiepercentage. Per 1 juli zal de huurprijs voor al onze woningen en parkeergelegenheden stijgen met 1,4%.

De huuraanzegging is een brief waarin uw nieuwe huurprijs wordt medegedeeld. Deze brief ontvangt u vóór 1 mei. De huurverhoging wordt berekend over de kale huur van de woning (dus zonder servicekosten).

Bezwaar maken

Wanneer u het niet eens bent met de huuraanzegging, dan kunt u bezwaar aantekenen bij WoonGoed 2-Duizend. Dit doet u met behulp van de “Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging” van de Huurcommissie. Hierin legt u uit waarom u bezwaar maakt tegen de huurverhoging. U dient dit bezwaarschrift vóór 1 juli 2018 bij ons in.

Wanneer we het vervolgens niet eens worden over de huurverhoging, dan zijn wij verplicht hiermee naar de Huurcommissie te stappen. Zij doen vervolgens onafhankelijk uitspraak over de situatie.

Voor meer informatie over de bezwaarprocedure kunt u de website van de Huurcommissie raadplegen.