Opbouw huurprijs

De algemene opbouw van de huurprijs

U vindt de specifieke samenstelling van uw huurprijs terug in uw Mijn WoonGoed account. In algemene zin geldt de volgende optelsom:

Netto huurprijs + Servicekosten + Stookkosten = Bruto huurprijs

 

Servicekosten

Dit zijn kosten voor onder andere het schoonmaken van algemene ruimtes, het tuinonderhoud en het onderhoud aan liften. De kosten verschillen per complex. Het bedrag dat u maandelijks betaalt aan servicekosten is een voorschot dat jaarlijks verrekend wordt met de werkelijke kosten. In deze folder leest u meer over het huren in een complex met een Vereniging van Eigenaren.

Stookkosten

Sommige complexen van WoonGoed 2-Duizend hebben een collectieve verwarming. Ook hiervoor betalen huurders een voorschot. Aan het einde van het stookseizoen ontvangen zij een afrekening van de werkelijke kosten.

Energieprestatievergoeding

De Energieprestatievergoeding (EPV) zijn maandelijkse kosten die door de verhuurder aan de huurder in rekening worden gebracht in aanvulling op de huurprijs en de servicekosten. Deze EPV wordt enkel gevraagd voor een Nul-Op-de-Meter (NOM) woning is. Een NOM-woning is een woning die uitgerust is met speciale energiebesparende en isolerende voorzieningen. Door deze voorzieningen is de door de woning teruggewonnen energie gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van een gemiddeld huishouden.

Bruto huurprijs

Dit is de netto huurprijs inclusief alle eventuele extra kosten. Uw specifieke huurprijs vindt u terug in uw Mijn WoonGoed account.