Onderhoud en reparaties

Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor een deel van het onderhoudswerk. Welke zaken door de huurder en welke zaken door de verhuurder uitgevoerd moeten worden is wettelijk vastgelegd in het "Besluit Kleine Herstellingen" van de overheid. In de informatiefolder Reparaties van A tot Z kunt u terugvinden voor welke onderhouds- en reparatiezaken u contact met ons op kunt nemen.

Indien er sprake is van oneigenlijk gebruik, nalatigheid of opzet zijn kosten in alle gevallen voor de huurder.

Reparaties

Soms gaan dingen onverwachts stuk. Wanneer het repareren hiervan volgens de folder Reparaties van A tot Z voor onze rekening is, kunt u een reparatieverzoek invullen. We beoordelen uw verzoek en zetten het vervolgens door naar de meest geschikte partij om het op te lossen. Deze partij neemt vervolgens contact met u op om een afspraak te plannen.

Planmatig Onderhoud

Het planmatig onderhoud is terugkerend onderhoud dat wij per wijk plannen. Hieronder valt bijvoorbeeld het onderhoud aan kozijnen en daken en het schoonmaken van CV-installaties en mechanische ventilaties.

Vraaggestuurd Onderhoud

Deze vorm van onderhoud betreft de vervanging van een keuken, badkamer of toilet. U dient deze vervanging zelf aan te vragen via ons aanvraagformulier. Jaarlijks stellen wij een budget vast voor deze vorm van onderhoud. Wanneer het budget op is, wordt de behandeling van aanvragen die nog binnenkomen doorgeschoven naar het volgende jaar.

Voorwaarden

Aanvragen voor vervanging worden altijd eerst door ons beoordeeld. U komt alleen in aanmerking wanneer u géén huurachterstand heeft en de afgelopen twee jaar geen onderhoud geweigerd heeft.

Kosten

Eventuele kosten van de vervanging zijn afhankelijk van de leeftijd van het betreffende element. Elk element heeft een vastgestelde levensduur. Is de levensduur bereikt, dan is vervanging kosteloos. Wanneer u een element eerder wilt laten vernieuwen, betaalt u bij vervanging een eigen bijdrage.