Energie besparen

Wanneer we nieuwe woningen bouwen, vinden we het erg belangrijk dat ze met duurzame materialen gebouwd worden. De huizen moeten zuinig zijn in energieverbruik. Ook bij bestaande woningen voeren we energiebesparende maatregelen uit.

Nieuwe woningen

De woningen die WoonGoed 2-Duizend momenteel bouwt scoren goed op dit vlak. Zo hebben wij in 2017 verschillende Nul-op-de-meter (NOM) woningen gebouwd in Reuver. Deze woningen wekken jaarlijks net zo veel energie op als een gemiddeld huishouden dat in de woning woont in een jaar verbruikt.

Zonnepanelen

Zonnig Limburg is een uniek samenwerkingsverband van elf Limburgse woningcorporaties, waaronder WoonGoed 2-Duizend, en de Provincie Limburg. Dankzij Zonnig-Limburg kunnen wij onze huurders tegen gunstige voorwaarden zonnepanelen aanbieden. Wij zorgen voor de installatie en het onderhoud van de zonnepanelen.

Wij kiezen ervoor om als corporatie eigenaar te worden van de zonnepanelen. Wij zoeken in het kader van een zogenaamde energetische opwaardering wijken in ons woningbestand uit en bieden onder bepaalde voorwaarden zonnepanelen aan. U kunt dus geen aanvraag indienen voor de plaatsing van zonnepanelen, maar u ontvangt bericht van ons.

  • Tautus is onze partner in dit project en plaatst o.a. de panelen.
  • Voor algemene vragen kunt u de website van Zonnig-Limburg raadplegen: www.zonnig-limburg.nl