Aanvraag tot inwoning

Wanneer u in uw huurwoning van WoonGoed 2-Duizend samen wil gaan wonen met een nieuw persoon, dient u voor hem of haar een aanvraag tot inwoning in. Wanneer u een aanvraag tot inwoning indient, wordt uw nieuwe huisgenoot geen medehuurder. Een medehuurder heeft namelijk dezelfde rechten en plichten als een hoofdhuurder en hierdoor ook hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de huur. Op de pagina medehuurderschap aanvragen leest u meer over wat dit exact inhoudt.

Aanvraag tot inwoning

U kunt uw aanvraag indienen via onderstaand digitaal formulier of via het hier te downloaden aanvraagformulier. Dat formulier kunt u vervolgens per post of als bijlage bij een e-mail naar wonen@woongoed2-d.nl inleveren.

Gegevens hoofdhuurder
Betreft aanvraag tot inwoning voor

Reden van uw aanvraag