Automatische incasso

Wanneer u een doorlopende machtiging afgeeft aan WoonGoed 2-Duizend, geeft u ons toestemming het huurbedrag als automatische incasso te innen. Dit houdt in dat wij maandelijks, op de eerste van de maand, uw huurbedrag van uw rekening af zullen schrijven.

U kunt het machtigingsformulier downloaden en ingevuld terugsturen. Dit mag per post of per mail.