Geriefverbetering aanvragen

Wat is een geriefverbetering?

Een geriefverbetering is een speciaal soort verbetering aan uw woning, waardoor de waarde van de woning stijgt. Dit soort verbeteringen brengt te allen tijde een huurverhoging met zich mee.

Aanvraagprocedure

Via onderstaand online formulier kunt u een geriefverbetering aanvragen. Indien u het formulier liever op papier invult kunt u het formulier hier downloaden. U kunt het ingevulde formulier vervolgens per post of als bijlage bij een e-mail naar ons opsturen.

U ontvangt binnen 6 weken na ontvangst een reactie op uw aanvraag. In deze reactie wordt vermeld of de uitvoering van de geriefverbetering mogelijk zou zijn en welke huurverhoging u hierbij kunt verwachten. Enkel wanneer u hiermee akkoord gaat worden de werkzaamheden ingepland en uitgevoerd. Na uitvoering wordt de huurverhoging doorgevoerd.

Is er sprake van huurachterstand? Dan kunt u de geriefverbetering aanvragen zodra de volledige achterstand is ingelopen.

Aanvraag Geriefverbetering

Door het indienen van deze aanvraag verklaar ik dat ik bekend ben en akkoord ga met de Algemene Voorwaarden van WoonGoed 2-Duizend.