Machtiging Contactpersoon

In sommige gevallen kan het voor de hoofdhuurder van een woning prettig zijn om een ander persoon te machtigen om namens hem of haar contact met WoonGoed 2-Duizend te hebben. Denk bijvoorbeeld aan een hoofdhuurder op leeftijd die hulp krijgt van zijn zoon of dochter om afspraken met ons te maken. In zo'n geval moeten wij er natuurlijk wel van op de hoogte zijn dat deze persoon met toestemming van de hoofdhuurder communiceert. Om dit vast te leggen kan er een Machtigingsformulier Contactpersoon ingevuld worden.

Machtigingsformulier Contactpersoon

Op dit formulier geeft de hoofdhuurder aan welke zaken hij door zijn contact persoon wil laten bespreken. Ook moet worden ingevuld wie de contactpersoon is en wat zijn bijbehorende contactgegevens zijn. Het formulier wordt door zowel de hoofdhuurder als de gemachtigde ondertekend en geldt totdat de hoofdhuurder zijn machtiging in besluit te trekken.

Wij registreren de contactgegevens van de contacpersoon in ons systeem en verwijderen de gegevens bij intrekken van de machtiging.

U kunt het formulier hier downloaden. De hoofdhuurder kan het volledig ingevulde en ondertekende formulier vervolgens opsturen via post of e-mail naar wonen@woongoed2-d.nl.