Vraaggestuurd Onderhoud

Vraaggestuurd onderhoud betreft de vernieuwing van een keuken, badkamer of toilet. U dient deze verandering zelf aan te vragen via onderstaand formulier. Jaarlijks stellen wij een budget vast voor het totaal aan aanvragen binnen deze vorm van onderhoud. Wanneer het budget op is, wordt de behandeling van aanvragen die nog binnenkomen doorgeschoven naar het volgende jaar.

Voorwaarden

Aanvragen voor verandering worden altijd eerst door ons beoordeeld. U komt alleen in aanmerking wanneer u géén huurachterstand heeft en de afgelopen twee jaar geen onderhoud geweigerd heeft.

Kosten

Eventuele kosten van de vervanging zijn afhankelijk van de leeftijd van het betreffende element. Elk element heeft een vastgestelde levensduur. Is de levensduur bereikt, dan is de vernieuwing kosteloos. U krijgt bericht van ons zodra een voorziening de levensduur bereikt heeft. Wanneer u een element eerder wil laten vernieuwen betaalt u bij vervanging een eigen bijdrage. We informeren u hierover wanneer u vervanging aanvraagt. Enkel wanneer we samen tot een overeenkomst zijn gekomen, gaan we over tot vervanging.

Door onderstaand formulier in te vullen kunt u vernieuwing van de genoemde voorzieningen aanvragen. Het is ook mogelijk dit formulier te downloaden en per e-mail of per post in te dienen.

Aanvraag Vraaggestuurd OnderhoudAfhankelijk van de plattegrond van uw woning is een tweede toilet een optie.Reden van uw aanvraag


Door het indienen van deze aanvraag verklaar ik dat ik bekend ben en akkoord ga met de Algemene Voorwaarden van WoonGoed 2-Duizend.