Woningruil

Net als bij de meeste andere woningcorporaties kunt u bij WoonGoed 2-Duizend een aanvraag indienen voor woningruil. Bij een woningruil gaat u zelf op zoek naar een geschikte ruilpartner. Indien u persoonlijk geen passende ruilpartner kunt vinden, kunt u de website www.woningruil.nl raadplegen. Op deze website bieden mensen die bij allerlei verschillende woningcorporaties huren hun woning aan voor ruil. U kunt advertenties van anderen bekijken en uw eigen woning in een advertentie te ruil aanbieden. U mag ruilen met huurders van WoonGoed 2-Duizend, maar ook met huurders van andere corporaties.

Wanneer u een geschikte ruilpartner heeft, kunt u samen het Aanvraagformulier Woningruil invullen en de benodigde documenten verzamelen. Wanneer u het formulier volledig ingevuld en door beide partijen ondertekend, mét de juiste documenten inlevert, ontvangt u binnen twee weken reactie op uw aanvraag.

Wanneer alle documenten in orde zijn, worden de kennismakingsgesprekken op het kantoor van WoonGoed 2-Duizend in Reuver ingepland.

Documenten aanleveren voor behandeling aanvraag

Naast het volledig ingevulde en door beide partijen ondertekende Aanvraagformulier Woningruil, dient u ook onderstaande zaken in te leveren bij WoonGoed 2-Duizend.

Aan te leveren door de huurder die een woning van WoonGoed 2-Duizend betrekt

  • Uitreksel van de Basisregistratie Personen van de gemeente. Deze uitdraai van de adreshistorie is op te vragen bij uw gemeente en mag bij een ongewijzigde woonsituatie maximaal 6 maanden oud zijn.
  • Kopie van identiteitsbewijzen (ook van eventuele medeaanvragers);
  • Inkomensverklaringen. Deze verklaring is te downloaden via Mijn Belastingdienst. Een andere optie is om het formulier aan te vragen bij de Belastingdienst via het telefoonnummer 0800 0543;
  • Positieve verhuurdersverklaring ingevuld door de huidige verhuurder (dit is uiteraard niet nodig als u al huurder bent van WoonGoed 2-Duizend en naar een andere woning van ons wil verhuizen);
  • Indien van toepassing een door de bewindvoerder afgegeven schriftelijke akkoordverklaring voor verhuizing inclusief beschikking van de rechtbank.

Voorwaarden voor woningruil

  • De inkomens van de partij(en) die in een woning van WoonGoed 2-Duizend zullen gaan wonen moeten passend zijn voor de betreffende woning.
  • De betrokken huurders mogen geen huurachterstand hebben.
  • U dient als woningzoekende ingeschreven te staan bij Thuis in Limburg. Uw inschrijfduur is bij een onderling overeengekomen woningruil niet van belang.
  • De te ruilen woning van WoonGoed 2-Duizend mag niet aangemerkt zijn voor verkoop of sloop.