Woningruil

Net als bij de meeste andere woningcorporaties kunt u bij WoonGoed 2-Duizend een aanvraag indienen voor woningruil. Bij een woningruil gaat u zelf op zoek naar een geschikte ruilpartner. Indien u persoonlijk geen passende ruilpartner kunt vinden, kunt u de website www.woningruil.nl raadplegen. Op deze website bieden mensen die bij allerlei verschillende woningcorporaties huren hun woning aan voor ruil. U kunt advertenties van anderen bekijken en uw eigen woning in een advertentie te ruil aanbieden. U mag ruilen met huurders van WoonGoed 2-Duizend, maar ook met huurders van andere corporaties.

Wanneer u een geschikte ruilpartner heeft, kunt u samen het Aanvraagformulier Woningruil invullen en de benodigde documenten verzamelen. Wanneer u het formulier volledig ingevuld en door beide partijen ondertekend, mét de juiste documenten inlevert, ontvangt u binnen twee weken reactie op uw aanvraag.

Wanneer alle documenten in orde zijn, worden de kennismakingsgesprekken op het kantoor van WoonGoed 2-Duizend in Reuver ingepland.

Documenten aanleveren voor behandeling aanvraag

Naast het volledig ingevulde en door beide partijen ondertekende Aanvraagformulier Woningruil, dient u ook onderstaande zaken in te leveren bij WoonGoed 2-Duizend.

Aan te leveren door de huurder die een woning van WoonGoed 2-Duizend betrekt

  • Uitreksel van de Basisregistratie Personen van de gemeente. Deze uitdraai van de adreshistorie is op te vragen bij uw gemeente en mag bij een ongewijzigde woonsituatie maximaal 6 maanden oud zijn.
  • Kopie van identiteitsbewijzen (ook van eventuele medeaanvragers);
  • Inkomensverklaringen. Deze verklaring is te downloaden via Mijn Belastingdienst. Een andere optie is om het formulier aan te vragen bij de Belastingdienst via het telefoonnummer 0800 0543;
  • Positieve verhuurdersverklaring ingevuld door de huidige verhuurder (dit is uiteraard niet nodig als u al huurder bent van WoonGoed 2-Duizend en naar een andere woning van ons wil verhuizen);
  • Indien van toepassing een door de bewindvoerder afgegeven schriftelijke akkoordverklaring voor verhuizing inclusief beschikking van de rechtbank.

Voorwaarden voor woningruil

  • De inkomens van de partij(en) die in een woning van WoonGoed 2-Duizend zullen gaan wonen moeten passend zijn voor de betreffende woning.
  • De betrokken huurders mogen geen huurachterstand hebben.
  • U dient als woningzoekende ingeschreven te staan bij Thuis in Limburg. Uw inschrijfduur is bij een onderling overeengekomen woningruil niet van belang.
  • De bij de ruil betrokken woning dient passend te zijn voor het nieuwe huishouden. Dit betekent dat de woningen geschikt moeten zijn voor de huishoudensgrootte van de toekomstige bewoners. De woning mag dus niet te groot of te klein zijn. Dit wordt beoordeeld door WoonGoed 2-Duizend.
  • De te ruilen woning van WoonGoed 2-Duizend mag niet aangemerkt zijn voor verkoop of sloop.