Medische urgentie

Als u door lichamelijke klachten een (andere) woning nodig heeft, kunt u medische urgentie bij ons aanvragen. Deze aanvraag wordt dan doorgestuurd naar de Maatschappelijke Ondersteuning Zaak (MO-Zaak). Zij geven ons onafhankelijk advies over uw situatie. Dit advies nemen wij over. Als de MO-Zaak adviseert dat u wegens gezondheidsredenen snel moet verhuizen, dan krijgt u een urgentiestatus.

Een medische urgentiestatus aanvragen kost €60,-. U kunt enkel in aanmerking komen voor medische urgentie bij ons als u op het moment ook woonachtig bent bínnen ons werkgebied. Onder ons werkgebied vallen enkel de dorpen waarin wij woningen verhuren. U hoeft nog geen huurder van ons te zijn, maar dient wel binnen dit gebied te wonen.
Deze urgentiestatus kunt u aanvragen via een afspraak met een medewerker Leefbaarheid. Deze afspraak kunt u via ons algemene telefoonnummer maken: (077) 476 77 77.


Op welke woningen mag u nu reageren?

Na het krijgen van de urgentiestatus mag u op alle woningen in ons woningaanbod reageren. Wanneer u bij een woning voorrang kunt krijgen met uw urgentiestatus staat dit in de advertentie vermeld ("mensen met een urgentieverklaring hebben voorrang”). U kunt op alle woningen reageren, maar u krijgt enkel voorrang bij de woningen waarbij dit nadrukkelijk benoemd wordt.