Regels voor woningtoewijzing

Bij het toewijzen van woningen moeten wij ons houden aan de wetgeving. Welke woning toegewezen kan worden hangt onder andere af van je inkomen. Hierbij moeten we rekening houden met twee regels. Hieronder worden deze regels kort toegelicht.

80/10/10 regel in de Woningwet

Volgens de huidige wetgeving moeten we onze sociale huurwoningen als volgt verdelen:

Percentage van de huurwoningen Maximaal inkomen van huishoudens
Ten minste 80% Maximaal €38.035
Maximaal 10% Tussen €38.035 - €42.436
Overige 10% Met voorrang ingezet voor huishoudens met psychische of lichamelijke beperkingen.

Passend toewijzen: welke woning bij welk inkomen?

Sinds 1 januari 2016 geldt de Passendheidsnorm. Deze regel is ingevoerd om te voorkomen dat mensen met een smalle beurs in een te dure woning wonen.

Kenmerken huishouden Kale huurprijs
Inkomen onder €22.700
Eenpersoons huishouden
Maximaal €607,46
Inkomen tussen €22.700 - €38.035
Eenpersoons huishouden
Maximaal €720,41
Inkomen tussen €38.035 - €42.436
Eenpersoons huishouden 
Hoger dan €651,02
Inkomen boven €42.436
Eenpersoons huishouden 
Hoger dan €720,41
Inkomen onder €30.825
Tweepersoons huishouden
Maximaal €607,46
Inkomen tussen €30.825 - €38.035
Tweepersoons huishouden
Maximaal €720,41
Inkomen tussen €38.035 - €42.436
Tweepersoons huishouden 
Hoger dan €651,02
Inkomen boven €42.436
Tweepersoons huishouden 
Hoger dan €720,41
Inkomen onder €30.825
Drie- of meerpersoons huishouden
Maximaal €651,02
Inkomen tussen €30.825 - €38.035
Drie- of meerpersoons huishouden
Maximaal €720,41
Inkomen tussen €38.035 - €42.436
Drie- of meerpersoons huishouden
Hoger dan €651,02
Inkomen boven €42.436
Drie- of meerpersoons huishouden
Hoger dan €720,42

Hoe weet u hoe hoog uw inkomen is?

Wanneer u in aanmerking wil komen voor een huurwoning moet u een inkomensverklaring (voorheen IB60 of IBRI) aanleveren.
Dit formulier vraagt u zelf op bij de belastingdienst. Aan de hand van de informatie op dit formulier vullen wij een Inkomens Registratie Formulier in en wordt het huishoudensinkomen automatisch bepaald. Indien uw inkomen op het moment waarop u reageert op een woning sterk afwijkt van het inkomen dat in uw inkomensverklaring wordt getoond, kunt u recente loonstroken aanleveren.