Garages en parkeerplaatsen

Wij verhuren niet alleen woningen. Wij hebben op verschillende locaties ook garages of parkeerplaatsen te huur. 
Ook dit aanbod vindt u op de website van Thuis in Limburg. Via Thuis in Limburg kunt u een account aanmaken en reageren op ons aanbod.

Algemene voorwaarden voor het huren van een garage / parkeerplaats

Toewijzing

Wanneer u op een garage of parkeerplaats reageert en in aanmerking komt, ontvangt u van ons een toewijzingsbrief. In deze brief staat ook vermeld welke gegevens wij nog van u dienen te ontvangen.

Let op: Bent u al huurder van WoonGoed 2-Duizend? Dan mag er geen sprake zijn van een betalingsachterstand.

Huurprijs

In de huur van een garage / parkeerplaats wordt vanaf 1 februari 2019 ook BTW verrekend. Het BTW-bedrag is terug te vinden in de opbouw van uw huur.
Er is één situatie waarin een huurder hiervoor echter geen BTW hoeft te betalen:
Indien u ook een woning van ons huurt én de parkeerplek zich binnen een straal van 150m van uw woning bevindt, wordt er geen BTW verrekend. In alle andere situaties wel.

Acceptatie van de garage of parkeerplaats

Accepteert u de garage of parkeerplaats, dan ondertekent u het acceptatieformulier. Dit formulier ontvangen wij graag binnen 3 werkdagen terug. Ontvangen wij binnen 3 werkdagen geen bericht van u, dan vervalt de toewijzing.

Weigering van een garage of parkeerplaats

Ziet u ervan af om de toegewezen garage of parkeerplaats te huren, laat ons dit zo snel mogelijk telefonisch weten.
Het acceptatieformulier met de weigering stuurt u binnen 3 werkdagen retour. Aan uw inschrijving als woningzoekende verandert verder niets.

Sleuteluitgifte

Accepteert u de toewijzing, dan ontvangt u een uitnodiging voor de sleuteluitgifte. Deze afspraak maken wij bij ons op kantoor of bij de garage of parkeerplaats. U tekent dan het huurcontract.
De eerste huur en de bijkomende administratiekosten van €7,- schrijven we met een eenmalige machtiging van uw rekening af.
Deze machtiging tekent u eveneens bij de sleuteluitgifte.

Ruilen

Het ruilen van een garage of parkeerplaats is niet mogelijk.

Huuropzegging

De opzegtermijn van een garage of parkeerplaats is minimaal 1 maand vanaf het moment dat wij de getekende opzegging hebben ontvangen. Opzeggen kan op elke willekeurige werkdag van de maand gebeuren.
De daadwerkelijke einddatum stellen wij vast op het moment dat het getekende formulier in ons bezit is.