Leefbaarheidsfonds

Via het Leefbaarheidsfonds willen we onze huurders stimuleren om met elkaar leuke dingen te bedenken om het woongeluk en de leefbaarheid in de buurt blijvend te verbeteren. U zorgt hierbij zelf voor het idee en de uitvoering ervan, maar WoonGoed 2-Duizend zorgt voor een financieel steuntje in de rug!

Tips voor jullie ideeën

Het is de bedoeling dat het idee blijvend bijdraagt aan het woongeluk in de buurt. Denk bijvoorbeeld het oprichten van een buurtcommissie, het creëren van een centrale ontmoetingsplek met een gezellig zitje, een gezamenlijke moestuin of een buurtspeeltuin. Probeer vooral te bedenken hoe de leefbaarheid in de buurt verbeterd kan worden.
Hoe zouden jullie de sociale contacten in de buurt kunnen verbeteren? Waarmee maken jullie de woonomgeving, mooier, beter of fijner?

Bij een wat groter initiatief kan het erg leuk zijn lokale ondernemingen te betrekken. Dit zorgt mogelijk niet alleen voor meer financiële of materiële steun, maar kan ook helpen bij het creëren van draagkracht voor uw idee in de buurt.

Dien een aanvraag in!

Heeft u een leuk idee voor uw buurt? Dien dan een aanvraag in via onderstaand formulier.

Er is een aantal voorwaarden waaraan dit idee moet voldoen om een bijdrage te kunnen krijgen vanuit het Leefbaarheidsfonds.

  • Het gaat om een initiatief vanuit huurders van WoonGoed 2-Duizend;
  • Het idee draagt bij aan de leefbaarheid in de buurt;
  • Meerdere huurders en betrokkenen hebben baat bij de uitvoering van het idee.

Praktische zaken
Hoe gedetailleerder uw aanvraag, hoe zorgvuldiger beoordeeld kan worden of er steun toegekend wordt aan het initiatief. Enkel volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Bij aanvragen tot €500,- wordt de aanvraag binnen 4 weken beantwoord. Bij grotere aanvragen kan de antwoordtermijn oplopen tot 6 weken.
Facturen dienen na aankoop/uitgave van het steunbedrag bij WoonGoed 2-Duizend aangeleverd te worden.

Bijzondere initiatieven - vergunning & verzekering

In sommige gevallen heeft u voor een initiatief in uw buurt een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Hoe dat precies zit in uw gemeente kunt u het beste even checken bij de betreffende gemeente zelf. Het is in elk geval aan u deze vergunning te regelen.

Verder kan het ook noodzakelijk zijn een bepaalde verzekering af te sluiten voor een initiatief of hetgeen verwezenlijkt wordt via het initiatief. Ook dit dient u zelf uit te zoeken.

Aanvraagformulier Leefbaarheidsfonds

Door het indienen van deze aanvraag verklaar ik dat ik bekend ben en akkoord ga met de Algemene Voorwaarden van WoonGoed 2-Duizend.