Leefbaarheidsfonds

Vanaf 2018 stelt WoonGoed 2-Duizend een Leefbaarheidsfonds ter beschikking voor huurdersinitiatieven. Via dit fonds kunnen onze huurders (financiële) steun aanvragen voor hun eigen initiatieven. Het fonds bevat €10.000,-. Dit is het budget voor 2018. Wanneer dit budget opgebruikt is, kan er geen steun meer aangevraagd worden voor 2018.

Het aanvragen van steun

Het is van belang dat een initiatief bijdraagt aan de leefbaarheid in een buurt, en dat het een initiatief is waar meerdere huurders bij betrokken zijn en baat bij hebben. U kunt een aanvraag indienen via het aanvraagformulier. Hoe gedetailleerder uw aanvraag, hoe zorgvuldiger beoordeeld kan worden of er steun toegekend wordt aan het initiatief. Enkel volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Bij aanvragen tot €500,- wordt de aanvraag binnen 4 weken beantwoord. Bij grotere aanvragen kan de antwoordtermijn oplopen tot 6 weken.
Facturen dienen na aankoop/uitgave van het steunbedrag bij WoonGoed 2-Duizend aangeleverd te worden.

Tips bij het opzetten van een initiatief

In sommige gevallen heeft u voor een initiatief in uw buurt een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Hoe dat precies zit in uw gemeente kunt u het beste even checken bij de betreffende gemeente zelf. Het is in elk geval aan u deze vergunning te regelen.

Verder kan het ook noodzakelijk zijn een bepaalde verzekering af te sluiten voor een initiatief of hetgeen verwezenlijkt wordt via het initiatief. Ook dit dient u zelf uit te zoeken.

Bij een wat groter initiatief kan het erg leuk zijn lokale ondernemingen te betrekken. Dit zorgt mogelijk niet alleen voor meer financiële of materiële steun, maar kan ook helpen bij het creëren van draagkracht voor uw idee in de buurt.

Indienen van een initiatief

Door het indienen van deze aanvraag verklaar ik dat ik bekend ben en akkoord ga met de Algemene Voorwaarden van WoonGoed 2-Duizend.