Over ons

Goed Wonen is Goed Leven. Dát doet u bij WoonGoed 2-Duizend. U vindt onze woningen in verschillende wijken en dorpen in Echt-Susteren, Maasgouw (Ohé en Laak en Stevensweert), Roermond (Swalmen), Beesel en Leudal (Roggel). Wij zijn er voor mensen met een smalle beurs voor wie een eigen woning niet betaalbaar is.

Onze woningvoorraad ontwikkelen en verbeteren is een continu proces. Als er voldoende vraag is en het strookt met onze doelen ontwikkelen we zelf ook nieuwe woningen en breiden we onze voorraad uit. Dit alles rekening houdende met de behoeftes van de toekomstige bewoners.

Daarnaast hebben wij van tijd tot tijd duurdere woningen en appartementen te huur of te koop. Zo bieden wij woonruimte voor een breed publiek maar steeds met de nadruk op mensen die een betaalbare huurwoning zoeken. Ook bieden wij koopwoningen aan via: www.koopbijwoongoed.nl.

Leiding

Vanaf 1 oktober 2019 is Harrie Oosterlee directeur-bestuurder van WoonGoed 2-Duizend.

Wij werken niet alleen. Dat kunnen en willen wij ook niet. Samen met onze belanghouders komen we verder bij thema’s die wij belangrijk vinden. Zoals wonen, zorg en werken. Onze belanghouders zijn ons dan ook dierbaar. We hebben er veel: individuen, groepen, organisaties en instellingen.

Missie

WoonGoed 2-Duizend is een sociale huisvester die een thuis biedt aan mensen in Midden- en Noord-Limburg.
We hebben een positieve invloed op het wonen en de leefbaarheid voor de lokale gemeenschappen en zijn verbonden met de mensen die daar deel van uitmaken.

Lees meer over wie wij zijn, waar we voor staan en welke doelen we willen bereiken de komende jaren in ons Ondernemingsplan 2019 - 2022.

Portefeuillestrategie

Om goed aan de behoeften van de veranderende markt te kunnen blijven voldoen, heeft WoonGoed 2-Duizend in kaart gebracht wat de verwachte demografische ontwikkelingen zijn binnen haar werkgebied. In onze portefeuillestrategie zetten we uiteen hoe wij in zullen gaan spelen op deze verwachte veranderingen om onze missie goed uit te kunnen blijven voeren.

Bekijk onze toekomstplannen in onze Portefeuillestrategie 2019 - 2028.

Geschiedenis

In 2000 is WoonGoed 2-Duizend ontstaan uit een fusie van twee lokale woningcorporaties. Fusies hebben meestal een positieve invloed op het werk van woningcorporaties. We kunnen professioneler werken en meer investeren, we kunnen onze taken verbreden en het is voor gemeenten vaak makkelijker om zaken te doen met een kleiner aantal corporaties.

Meer woningen, groter gebied

Daarnaast hebben we dankzij de fusies meer woningen beschikbaar in een groter gebied, namelijk in de werkgebieden van de voormalige corporaties. Het grootste deel van onze woningen bevindt zich in de gemeente Echt-Susteren (oorspronkelijk werkgebied van Woningstichting Land van Pepijn), Swalmen en de gemeente Beesel.