Over ons

Goed Wonen is Goed Leven. Dát doet u bij WoonGoed 2-Duizend. U vindt onze woningen in verschillende wijken en dorpen in Echt-Susteren, Maasgouw (Ohé en Laak en Stevensweert), Roermond (Swalmen), Beesel en Leudal (Roggel). Wij zijn er voor mensen met een smalle beurs voor wie een eigen woning niet betaalbaar is.

Onze woningvoorraad ontwikkelen en verbeteren is een continu proces. Als er voldoende vraag is en het strookt met onze doelen ontwikkelen we zelf ook nieuwe woningen en breiden we onze voorraad uit. Dit alles rekening houdende met de behoeftes van de toekomstige bewoners.

Daarnaast hebben wij van tijd tot tijd duurdere woningen en appartementen te huur of te koop. Zo bieden wij woonruimte voor een breed publiek maar steeds met de nadruk op mensen die een betaalbare huurwoning zoeken. In 2017 bieden we (zeer) incidenteel woningen te koop aan via www.koopbijwoongoed.nl.

Leiding

Per 23 april 2018 is de heer Ton Mans benoemd tot waarnemend directeur-bestuurder van WoonGoed 2-Duizend.

Wij werken niet alleen. Dat kunnen en willen wij ook niet. Samen met onze belanghouders komen we verder bij thema’s die wij belangrijk vinden. Zoals wonen, zorg en werken. Onze belanghouders zijn ons dan ook dierbaar. We hebben er veel: individuen, groepen, organisaties en instellingen.

Missie

WoonGoed 2-Duizend is een Plattelandscorporatie die zich richt op de huisvesting van mensen in Noord- en Midden-Limburg met een smalle beurs. Wij werken samen met onze partners aan duurzaam en betaalbaar wonen in onze buurten, wijken en kernen.

Visie

Goed wonen is belangrijk in het leven van elk mens. Wij investeren op een creatieve en innovatieve wijze in de kwaliteit en duurzaamheid van ons woningbezit. Een goede dienstverlening aan de huurder staat bij ons centraal waarbij wij een beroep doen op de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van mensen. Samen met onze huurders en onze partners willen wij de leefbaarheid in de buurten en kernen op peil houden of verbeteren. Als organisatie ontwikkelen wij ons naar een flexibele en professionele corporatie binnen de kaders die de overheid daarvoor stelt. Financiële continuïteit van de corporatie is een randvoorwaarde.

Geschiedenis

In 2000 is WoonGoed 2-Duizend ontstaan uit een fusie van twee lokale woningcorporaties. Fusies hebben meestal een positieve invloed op het werk van woningcorporaties. We kunnen professioneler werken en meer investeren, we kunnen onze taken verbreden en het is voor gemeenten vaak makkelijker om zaken te doen met een kleiner aantal corporaties.

Meer woningen, groter gebied

Daarnaast hebben we dankzij de fusies meer woningen beschikbaar in een groter gebied, namelijk in de werkgebieden van de voormalige corporaties. Het grootste deel van onze woningen bevindt zich in de gemeente Echt-Susteren (oorspronkelijk werkgebied van Woningstichting Land van Pepijn), Swalmen en de gemeente Beesel.