Projecten

Welke projecten voeren wij uit?

Wij verhuren en verkopen niet alleen woningen. Wij voeren ook nog een aantal (nieuw)bouwprojecten uit. Hiertoe behoort het beheer van ons bestaande woningbezit - planmatig onderhoud en verduurzaming - en op beperkte schaal nieuwbouw. Onze afdeling Vastgoed onderzoekt hiervoor samen met diverse partijen de wensen en mogelijkheden, bereidt projecten voor en voert de projecten uit. Dat doen we voornamelijk in de buurten en dorpen waar wij woningen hebben.

Plattelandscorporatie 
Onze corporatie is een echte plattelandscorporatie: wij spreken uw taal. En wij weten dat voor u een fijne, betaalbare huur- of koopwoning alleen niet voldoende is. Daarom werken wij actief aan kleine en aantrekkelijke kernen. We zijn daarin ondernemend, vernieuwend en onderscheidend. En natuurlijk staat u altijd centraal!

Wijken van de toekomst
Wij bieden in de eerste plaats sociale huisvesting. Ook kijken we naar ouderen en mensen die zorg nodig hebben. Daarin hebben we met onze vastgoedprojecten de afgelopen jaren een voorbeeldfunctie laten zien. De komende jaren staat het goede beheer van deze nieuwe wijken, zoals Bösdael in Reuver en ’t Thaal in Pey, centraal. Jong en oud, mensen met en zonder zorgvraag, komen in deze wijken samen. Dit zijn wijken zoals wij die voor ogen hebben.