Disclaimer

E-mail Disclaimer

Dit bericht (inclusief bijlagen) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien dit e-mailbericht niet aan u gericht is, verzoeken wij u vriendelijk de afzender hierover te informeren en het bericht te wissen. In dat geval is het namelijk niet toegestaan de informatie te gebruiken, openbaar te maken of anderszins te verspreiden.

WoonGoed 2-Duizend is niet aansprakelijk als de informatie uit deze e-mail niet correct of onvolledig is of als informatie u niet tijdig bereikt. Bij eventuele schade als gevolg van deze e-mail wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten. Er kan niet gegarandeerd worden dat verzonden e-mailberichten vrij zijn van virussen en dat het bericht zonder inbreuk of manipulatie door derden aankomt.

Algemene Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onverhoopt onvolledig, verouderd of onjuist is.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde door WoonGoed 2-Duizend worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. WoonGoed 2-Duizend is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die in enig opzicht verband houdt met de website, het gebruik daarvan en de daarop verstrekte informatie.

Verstrekte documenten en informatiebronnen mogen, zonder schriftelijke toestemming van WoonGoed 2-Duizend, op geen enkele manier vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of verspreid worden.