Dit jaar ontvangt u geen kalender

04 december 2017

Via deze weg willen we u laten weten dat u dit jaar geen weekkalender van WoonGoed 2-Duizend zult ontvangen. Aangezien we deze jarenlang wel verstrekten en sommigen van u dit zeker jammer zullen vinden, willen we u uitleggen waarom we deze keuze gemaakt hebben.

Waarom verdwijnt de kalender?

We hebben gemerkt dat slechts een klein deel van onze huurders deze kalender daadwerkelijk in gebruik heeft en zijn om deze reden op zoek gegaan naar een andere inzet van de tijd en het budget dat we hier anders beschikbaar voor stellen. Een manier waarop we meer huurders van dienst zijn.

Het alternatief

We zetten in op meer laagdrempelig contact met onze huurders. Hierbij gaan we vaker in gesprek over hoe u vindt dat we het doen. De focusgroepen zijn hiervan een goed voorbeeld. Verder zullen we, in navolging van de Nieuwjaars brunch van dit jaar, in het voorjaar opnieuw een brunch organiseren. Alleen vindt de brunch dit keer op twee locaties plaats. Zo willen we de bereikbaarheid voor u verbeteren. De brunch zal plaatsvinden op ons kantoor in Reuver, maar er wordt ook een brunch georganiseerd in een ontmoetingsruimte in Echt! Meer informatie hierover volgt uiteraard.

In 2018 stellen we ook een bedrag ter beschikking als het Leefbaarheidsfonds. Het fonds is opgezet om huurdersinitiatieven die de sfeer in de wijk verbeteren financieel te steunen.

Tenslotte wordt er ook hard gewerkt aan de digitalisering van onze kanalen. Hierdoor wordt niet alleen het milieu ontzien, maar kunt u als huurder ook veel meer zaken snel zelf gaan regelen. Natuurlijk blijven we ook telefonisch en via ons kantoor beschikbaar om u verder te helpen.