Organisatieonderzoek

12 maart 2018

De Raad van Commissarissen (RvC) van WoonGoed 2-Duizend heeft op aanwijzing van de externe toezichthouders AW (Autoriteit Wonen) en WsW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) een organisatieonderzoek laten doen naar het functioneren van de organisatie.

Het door het organisatiebureau BMC uitgevoerde organisatieonderzoek wijst uit dat op een breed front verbetering noodzakelijk is.
Voor de Autoriteit Wonen (AW) zijn de uitkomsten van het organisatieonderzoek aanleiding WoonGoed 2-Duizend nu onder “Verscherpt Toezicht” te plaatsen.

WoonGoed 2-Duizend is eind 2016 door het WsW onder zogenaamd “Bijzonder Beheer” geplaatst. Waardoor het aangaan van investeringen en de financiering daarvan onderworpen is aan voorafgaande goedkeuring. Gezien de uitkomsten van het organisatieonderzoek handhaaft WsW haar “Bijzonder Beheer”.

Waar WsW vooral let op de financiële risico’s bij woningcorporaties, legt AW in haar toezicht haar focus op de governance-aspecten binnen woningcorporaties.

WoonGoed 2-Duizend zal op korte termijn een Herstelplan indienen bij de AW.
Het spreekt voor zich dat al onze aandacht blijft uitgaan naar het borgen van de processen rondom onze huurders.

Bekijk hier het officiële communiqué hierover: Communiqué Verscherpt Toezicht