Ondernemingsplan & Portefeuillestrategie

15 januari 2019

We beginnen het jaar met vertrouwen in de toekomst! Met gepaste trots en enthousiasme willen we ons ondernemingsplan voor de komende jaren met u delen. In dit plan leest u waar wij als lokale woningcorporatie voor staan. Ook hebben we beschreven wat onze doelen zijn en hoe we deze doelen willen gaan bereiken.

Bekijk hier ons Ondernemingsplan 2019 - 2022

In dit ondernemingsplan komt ook onze vernieuwde Missie aan bod. In een "Missie" beschrijft een bedrijf waarvoor het bestaat.

Onze Missie

WoonGoed 2-Duizend is een sociale huisvester die een thuis biedt aan mensen in Midden- en Noord-Limburg.
We hebben een positieve invloed op het wonen en de leefbaarheid voor de lokale gemeenschappen en zijn verbonden met de mensen die daar deel van uitmaken.

We hopen dat u ons enthousiasme over onze plannen deelt en gaan met goede moed aan de slag om de gestelde doelen te behalen.

Portefeuillestrategie

Naast het ondernemingsplan hebben we ook een portefeuillestrategie uitgewerkt. In dat document vertellen we hoe WoonGoed 2-Duizend de komende jaren om wil gaan met haar woningbezit. Hierin wordt uitgelegd welke demografische veranderingen er in ons werkgebied verwacht worden en hoe we hierop in zullen moeten spelen.

Bekijk hier onze Portefeuillestrategie 2019 - 2028