WoonGoed 2-Duizend niet langer onder curatele

15 juli 2019

Eind mei heeft een laatste onderzoek plaatsgevonden van Aw en WSW. Beide organisaties hebben vooral aandacht besteed aan het risico op terugval bij de aanstaande wisseling van de wacht (bestuur en management) en aan de financiële positie van WoonGoed 2-Duizend, vooral op basis van de DPI (onze financiële meerjarenbegroting). Inmiddels kunnen we u positief nieuws melden: zowel het verscherpte toezicht van Aw als het bijzonder beheer van WSW zijn per 1 juli 2019 opgeheven!

Uit de beoordeling van de Autoriteit wonen:
“De Aw is zich goed bewust van het feit dat de afgelopen periode voor de medewerkers, het managementteam, de RvC en de stakeholders van Woongoed 2-Duizend niet altijd gemakkelijk is geweest. Daarbij heeft de Aw van nabij gezien dat in deze periode zeer voortvarend inhoud is gegeven aan de uitvoering van het Herstelplan en spreekt daarvoor oprecht haar waardering uit.”

----

Lees ook het artikel in Dagblad de Limburger: