Voorgenomen fusie WoonGoed 2-Duizend en Domus

20 augustus 2019

Woningcorporatie WoonGoed 2-Duizend (Reuver) en Woningstichting Domus (Roermond) onderzoeken de mogelijkheid om te fuseren. Samen staan de corporaties sterker met het oog op toekomstige huisvestingsopgaven. Tegelijkertijd kunnen ze de dienstverlening aan huurders verbeteren. De corporaties streven ernaar vóór 1 oktober 2019 een intentieovereenkomst te ondertekenen. Daarna volgt een onderzoek naar de haalbaarheid van een fusie. Indien beide organisaties komen tot een definitief fusiebesluit, dan krijgt de fusie in de loop van de tweede helft van 2020 zijn beslag. Domus-bestuurder Harrie Oosterlee treedt per 1 oktober 2019 aan als bestuurder bij WoonGoed 2-Duizend en is de beoogd bestuurder van de gefuseerde corporatie.

 

Schaalgrootte is het sleutelwoord van de voorgenomen fusie. De toenemende regeldruk en daaraan verbonden oplopende kosten trekken een grote wissel op kleine corporaties. Door te fuseren krijgen WoonGoed 2-Duizend en Domus een sterkere positie op de markt. Samenvoeging leidt tot een verdere professionalisering van de interne organisatie, een betere kwaliteit van diensten en een nóg sterkere, lokale betrokkenheid. Ook de samenwerking met belanghouders als gemeenten en zorginstellingen kan door de fusie verder worden geïntensiveerd.

WoonGoed 2-Duizend en Domus delen de visie ten aanzien van klantbeleving, vastgoedontwikkeling en -beheer. Ook op het gebied van wonen en zorg hebben de corporaties eenzelfde zienswijze. Dit laatste is belangrijk met het oog op de vergrijzing en de hieruit voortvloeiende huisvestingsopgaven.

 

Nieuwe bestuurder

Op 1 oktober 2019 treedt Harrie Oosterlee aan als directeur-bestuurder van WoonGoed 2-Duizend. Oosterlee volgt Ton Mans op die sinds april 2018 als interim directeur-bestuurder leiding gaf aan WoonGoed 2-Duizend. Onder Mans’ leiding werd het Herstelplan geïmplementeerd dat leidde tot opheffing van het intensieve toezicht door de Rijksoverheid per 1 juli van dit jaar.

Harrie Oosterlee (54) heeft ruime ervaring als directeur en bestuurder. Hij was onder meer gemeentesecretaris en divisie-directeur bij een grote organisatie in de kinderopvang. Sinds 2016 is hij directeur-bestuurder bij Domus. Domus wordt in de overgangsperiode geleid door een nog te selecteren interim-directeur-bestuurder.

Geen gedwongen ontslagen

Als gevolg van de fusie vallen geen gedwongen ontslagen. Naar verwachting zullen de medewerkers van Domus te zijner tijd intrek nemen in het kantoorgebouw van WoonGoed 2-Duizend in Reuver.