Intentieovereenkomst fusie getekend.

25 september 2019

Vorige week hebben de Raden van Commissarissen van Woningstichting Domus en WoonGoed 2-Duizend de intentieovereenkomst tot fusie getekend. Samen met het bestuur van beide corporaties hebben ze hun handtekening gezet om de weg richting fusie in te slaan. De komende periode zal gebruikt worden om onderzoek te doen naar de te verwachten effecten van de fusie, waaronder de dienstverlening ten behoeve van onze bewoners. Indien een definitief fusiebesluit genomen wordt, dan wordt de fusie in de loop van 2020 (het streven is per 1 juli 2020) gerealiseerd.