Harrie Oosterlee gestart als bestuurder WoonGoed 2-Duizend

11 oktober 2019

Harrie Oosterlee heeft ruime ervaring als directeur en bestuurder. Hij was onder meer gemeentesecretaris en divisie-directeur bij een grote organisatie in de kinderopvang. Sinds 2016 was hij directeur-bestuurder bij woningstichting Domus.

“Ik start met veel energie aan deze mooie taak. WoonGoed 2-Duizend heeft sterke wortels in deze regio en ik bouw graag mee aan het verder versterken van deze verbondenheid. We komen uit een periode van grondige verbouwing van de processen en de interne organisatie. Verankering van de nieuwe manier van samenwerken is een belangrijke interne opgave, maar zeker ook een belangrijke opgave naar onze huurders, partners en toezichthouders. Het geeft me energie en motiveert me om dit samen met alle medewerkers op te pakken. Het fundament ligt er, nu is de fase van realisatie. De goede dingen doen, weten wat er speelt en zichtbaar aanwezig zijn in onze buurten. Ook de voorgenomen fusie met Domus krijgt speciale aandacht. Met deze fusie kunnen we de kwaliteit voor onze beide huurders verder verbeteren.”


WoonGoed 2-Duizend en Domus willen in de tweede helft van 2020 fuseren, lees hier het hele bericht. In de overgangsperiode wordt Oosterlee bij Domus opgevolgd door interim-bestuurder Frans Crijns, die ook startte per 1 oktober.

bestuurder WoonGoed 2-Duizend Harrie Oosterlee