Start visitatie WoonGoed 2-Duizend

30 april 2020

 

Op basis van de Woningwet is iedere corporatie verplicht om elke vier jaar een visitatietraject te doorlopen. Vandaag startte de visitatie van WoonGoed 2-Duizend met een online bijeenkomst. De komende weken wordt onze organisatie doorgelicht door een onafhankelijke commissie van experts van Raeflex.

Zij bekijken hoe wij in de jaren 2015 tot en met 2019 hebben gepresteerd. Wat ging al goed en wat kan beter? Dat doen ze door documenten te lezen, cijfers te bekijken en vooral door gesprekken te voeren. Bijvoorbeeld met de bestuurder, de raad van commissarissen, het management team, de ondernemingsraad. Maar ook met externe stakeholders, zoals de huurdersbelangenvereniging, zorgpartijen en gemeenten.

 

In tijden van het coronavirus verloopt de visitatie iets anders dan normaal. De bijeenkomsten zijn online en de rondleiding langs ons vastgoed gaat via een video.

 

Wij kijken uit naar de uitkomsten. De feedback van de visitatiecommissie helpt ons om verder te verbeteren. En dat komt ten goede aan het bieden van een goed thuis aan onze huurders. Eind juni verwachten we de resultaten.