Veelgestelde vragen

Vragen over woning zoeken

Waar kan ik mij inschrijven voor een woning van WoonGoed 2-Duizend?

U kunt zich als woningzoekende inschrijven op de website van Thuis in Limburg: www.thuisinlimburg.nl
Hier vindt u zowel ons woningaanbod als dat van acht Limburgse collega-corporaties.

Ik wil mij inschrijven als woningzoekende. Zijn hieraan kosten verbonden?

Nee, aan een inschrijving zijn geen kosten verbonden. Het is wel mogelijk dat bepaalde gegevens gevraagd worden om de inschrijving defintief te maken. Bijvoorbeeld een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen) met vermelding van uw woonverleden. Aan het opvragen hiervan bij de gemeente kunnen wel kosten verbonden zijn.

Ik zoek een woning. Wat is de gemiddelde wachttijd bij WoonGoed 2-Duizend?

Hiervoor kunnen we geen exacte tijdsduur aangeven. De wachttijd is per woning verschillend en mede afhankelijk van het aanbod, uw inschrijfduur en uw mede-woningzoekenden

Op hoeveel woningen mag ik reageren?

U kunt maximaal vijf actieve (lopende) reacties en/of vijf opties hebben binnen een bepaalde reactietermijn.

Kan ik een woning of garage weigeren en wat zijn hiervan de gevolgen voor mijn inschrijving?

Voordat u een woning of garage/parkeeplaats definitief accepteert heeft u een Huuradviesgesprek gehad en heeft u de woning eerst bezichtigd. Het kan voorkomen dat u op basis van deze bezichtiging besluit dat de woning of garage/parkeerplaats toch niet voldoet aan uw wensen. Dan kunt u de woning zonder gevolgen voor uw inschrijving weigeren. We verwachten wel van u dat u zorgvuldig reageert op de woningen die wij te huur aanbieden. Ons uitgangspunt bij een bezichtiging van een woning is dat deze daadwerkelijk wordt geaccepteerd.
Enkel wanneer u na officiële acceptatie (schriftelijk) alsnog afziet van de woning vervalt uw inschrijfduur.

Wat is passend toewijzen?

Sinds 1 januari 2016 geldt de passendheidsnorm. Die is bedoeld om te voorkomen dat mensen met een smalle beurs in te dure huizen wonen. Hierbij wordt het inkomen en de huishoudenssamenstelling van een kandidaat vergeleken met de huurprijs die bij de woning hoort. De table waarmee vergeleken wordt is afkomstig van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
 

Kijk hier voor de huidige passendheidsnorm.