Veelgestelde vragen

Afrekening servicekosten

Wanneer krijg ik mijn geld terug?

De uitbetaling vind doorgaans plaats 3-8 werkdagen na de verzending van de brieven. Zo kunnen bewoners nog reageren als het banknummer onjuist is. Bij grote drukte kan het iets langer duren (maximaal 21 dagen). Als er nog openstaande posten zijn (huurschuld, openstaande vorderingen) dan verrekenen we de teruggave met deze posten.

Het vermelde banknummer klopt niet, kan het naar een ander banknummer overgemaakt worden?

Dat kan. Het juiste nummer dient echter wel altijd schriftelijk of per e-mail doorgegeven te worden.

In de brief staat dat de uitbetaling wordt verrekend met mijn (huur)schuld. Ik wil dat niet/ de bewindvoerder wil dat niet.

In principe verrekenen we een terugbetaling altijd met andere openstaande posten. Als u expliciet wil dat dit niet gebeurt, kunt u dit bij ons aangeven. Ook wanneer een bewindvoerder of schuldhulpverlener dit wenst kan hij/zij dit bij ons aangeven.

Waarom moet ik servicekosten bijbetalen?

Het bedrag dat maandelijks via de huur betaald wordt, is een voorschot. De jaarlijkse afrekening gaat over de werkelijk gemaakte kosten. Als de voorschotten te laag waren, blijkt uit de afrekening dus dat er nog een nabetaling moet gebeuren.

Hoe kan het dat ik dit jaar meer moet bijbetalen?
Dat kan meerdere redenen hebben. De energieprijzen kunnen zijn gestegen evenals de vaste kosten. Ook kan bijvoorbeeld een lift meer intensief zijn gebruikt. Het kan ook zijn dat het aantal schoonmaakbeurten hoger is dan in het vorige jaar.   

Ik heb een afrekening te betalen gehad, maar kan dit bedrag niet zomaar betalen. Mag ik dit in termijnen betalen?

Ja, dit is mogelijk. Neem hierover contact op met ons Klantcontactcentrum via (077) 476 77 77.

Waaruit is de afrekening opgebouwd?

Energie
De afrekening van de energiekosten is gebaseerd op het werkelijke verbruik en de vaste kosten die daaraan gekoppeld zijn.

Water
De afrekening water is gebaseerd op het werkelijke verbruik plus de vaste kosten. Bij een individuele afrekening van collectief water, worden de vaste kosten verdeeld over het aantal woningen en is het verbruik individueel bepaald door tussenmeters.

Schoonmaak & tuinonderhoud
De afrekeningen van schoonmaak en tuinonderhoud bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten.

Administratiekosten
Bij het totaalbedrag wordt een percentage administratiekosten gerekend.

Kloppen de meterstanden van mijn individuele afrekening wel?

Indien u als huurder de meterstanden niet heeft laten opnemen of aan ons heeft doorgegeven, dan wordt er gerekend met een schatting van de meterstanden. Geschatte meterstanden worden niet gecorrigeerd, maar zullen bij de eerstvolgende afrekening waarbij u wél uw standen doorgeeft/uw standen op laat nemen verrekend.

Ik begrijp mijn afrekening van Ista/EBG/Techem niet

Met vragen over deze afrekeningen kunt u terrecht op de website of bij de klantenservice van het betreffende bedrijf.

Zowel een afrekening van WoonGoed 2-Duizend als van Ista/EBG/Techem ontvangen?

Bij een klein aantal complexen laten wij de stookkosten berekenen door een ander bedrijf. U ontvangt deze berekening als bijlage van de afrekening servicekosten die wij u toesturen. Dit staat vermeld op de brief (bij de afrekening Ista/Techem/EBG) en ook nog op brief afrekening servicekosten.

Bij enkele complexen vindt de energie-afrekening plaats door deze bedrijven. In dat geval hebben wij de door ons ontvangen voorschotten overgedragen aan deze bedrijven.

Ik wil graag een specificatie van de kosten. Kan dat?

Dit is in de meeste gevallen wel mogelijk. Stuur hiervoor een verzoekje naar wonen@woongoed2-d.nl. Geef daarbij aan dat u graag een specificatie van uw servicekosten wil ontvangen.

Mijn buren krijgen meer geld terug of hoeven minder bij te betalen dan ik. Hoe kan dat?

Dat kan verschillende redenen hebben. Er kunnen afwijkingen zijn in bijvoorbeeld het stookgedrag. Ook kunnen de in rekening gebrachte voorschotten verschillen. Verder is het ook nog mogelijk dat de bedragen verschillen doordat iemand niet het hele jaar in de woning heeft gewoond.

Ik ben het niet eens met het voorschot. Wat kan ik doen?

Voorschotten van Algemene Voorzieningen (zoals schoonmaakkosten van algemene ruimtes en algemene verlichting) kunnen we niet aanpassen. Alleen de voorschotten voor individuele (stook)kosten kunnen we aanpassen mits er een tussenmeter is. Voorschotten van individuele kosten kunnen niet lager gezet worden dan het gemiddelde van het complex.

Ik moet betalen voor algemeen stroomverbruik van de lift / voor de groenvoorziening maar ik maak daar nooit gebruik van.

Wonen in een appartementencomplex brengt kosten voor collectieve voorzieningen met zich mee. U gaat hiermee akkoord bij het aangaan van uw huurcontract. De daadwerkelijke gebruiksfrequentie van deze voorzieningen is hierbij niet relevant. De Huurcommissie heeft bepaald dat deze kosten gewoon over alle woningen in het complex verdeeld mogen worden.

Is de verhoging van mijn voorschot van invloed op mijn Huurtoeslag?

De volgende componenten tellen mee voor de berekening van de Huurtoeslag:

- schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
- energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
- huismeesterkosten
- kosten voor dienst- en recreatieruimten

Per rubriek kunt u maximaal € 12 bij de huurprijs optellen, ook als u een hoger bedrag betaalt. Dat betekent dat u in totaal maximaal € 48 bij de huurprijs kunt optellen.

De Belastingdienst vraagt niet om een verantwoording achteraf. Als de voorschotten dus te hoog zijn geweest, hoeft hiervoor geen Huurtoeslag terugbetaald te worden.